Política de privadesa

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL VAXCLA VINILS I WEBS S.L. (En endavant, el lloc web), que VAXCLA VINILS I WEBS S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Nom del titular: VAXCLA VINILS I WEBS S.L.

Domicili social: C / Mare de Déu de Núria, 20 SANT FRUITOS DE BAGES

C.I.F .: B66431651

Telèfon de contacte: 938788833

Correu electrònic: info@vinilsiwebs.com

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona; Tom 44614; Folio150; Full B 461.241; inscripció 1

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per VAXCLA VINILS I WEBS S.L. a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. VAXCLA VINILS I WEBS S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

VAXCLA VINILS I WEBS S.L. podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de VAXCLA VINILS I WEBS SL, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de VAXCLA VINILS I WEBS SL.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. VAXCLA VINILS I WEBS S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. VAXCLA VINILS I WEBS S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.

un mal funcionament del navegador.

i / o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

VAXCLA VINILS I WEBS S.L. no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. VAXCLA VINILS I WEBS S.L. no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

VAXCLA VINILS I WEBS S.L. no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIES”.

El web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- Propietat intel·lectual i industrial.

Són propietat de VAXCLA VINILS I WEBS S.L., tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a VAXCLA VINILS I WEBS S.L., qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de VAXCLA VINILS I WEBS S.L .

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

VAXCLA VINILS I WEBS S.L. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a VAXCLA VINILS I WEBS S.L. o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de VAXCLA VINILS I WEBS S.L., imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit VAXCLA VINILS I WEBS S.L. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment del que estableix la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres al c / Mare de Déu de Núria, 20, SANT FRUITOS DE BAGES. A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, VAXCLA VINILS I WEBS S.L. ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de www.clickdatos.es

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. VAXCLA VINILS I WEBS S.L. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, VAXCLA VINILS I WEBS S.L. i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de SANT FRUITOS DE BAGES.

Contacte

698 249 938